Контрол на достъпа

Системите за контрол на достъпa осигуряват централизирано управление и контрол на достъпа до всички видове помещения – магазини, офиси, сгради, търговски обекти и др. Идентификацията на лицата се извършва благодарение на безжични чип-карти, всяка една от които съдържа собствен многоцифрен…