Броячите на посетители са специализирани електронни системи, предназначени да регистрират влизащите и/или излизащите клиенти в търговски обекти. Състоят се от предаватели (TX) и приемници (RX), разположени насрещно и свързани един с друг посредством инфрачервени лъчи.
Всяко пресичане на тези лъчи се регистрира като преминаване, и се запомня в електронната памет на системата. Събраната информация се селектира по време и дата от специализиран софтуер, който може да изготвя отчети по периоди и предварително заложени от потребиля критерии.

Защо са необходими броячите на посетители?

Броячите на посетители са от особено важно значение за всеки търговски обект, обществена сграда, заведения и др. Тяхната функция позволява на всеки менажер на подобен обект, да получава точна статистика за броя на посетителите в определени от него времеви периоди. Тази информация дава на менаджмента обективна представа за натовареността на обектите в определени часове на работния ден, в дните на работната седмица, и през периоди на промоции, рекламни кампании и сезонни разпродажби.

Каква е ползата от броячите на посетители в търговки обекти?

Информацията, събрана чрез броячите на посетители помага за оптимизиране дейноста на търговските обекти и публичните сгради. Използвайки тази информация за нализ на дейноста и функционирането им, менажерите могат да регулират работните смени на персонала, съобразно натовареността в различните времеви периоди на работния ден и работната седмица. Освен това търговците/собствениците могат да оценяват ефективноста на локацията на обекта и продуктовата адекватност към тази локация, да следят и анализират ефективноста на рекламните кампании и търговските акции.
Особено ефективни и полезни са данните, събирани от системите за броене на посетители, когато се прилагат в търговски вериги с централизирано управление. Посредством специализиран Интернет базиран софтуер, управлението на веригата получава ежедневна информация за активноста на посетителите в техните търговски обекти.

Кои са най-големите предимства, които предлагат броячите на посетители

  • Да получавате точна статистика на влизащите и излизащите клиенти в обектите
  • Да разберете дали вашата реклама е ефективна
  • Да разберете кои са най-натоварените часове и кога имате нужда от повече персонал
  • Да получите информация колко процента от посетителите ви извършват покупки
  • Да разберете ефекта на провежданите от вас мероприятия в търговския обект
  • Да анализирате статистически данни от различни периоди
  • Изключително лесни за употреба устройства
  • Разнообразни видове броячи, според вашите предпочетанията и изискванията
  • Имате възможност за свързване на брояча с магазинния звънец, който предупреждава за всеки влязъл и излязъл клиент