Системите за контрол на достъпa осигуряват централизирано управление и контрол на достъпа до всички видове помещения – магазини, офиси, сгради, търговски обекти и др.

Идентификацията на лицата се извършва благодарение на безжични чип-карти, всяка една от които съдържа собствен многоцифрен код. При самото разчитане на всяка карта от контролно-пропусквателното устройство (четец) се извършва моментална проверка за права на достъп, след което се предава сигнал за отключване към електромагнитен механизъм. Контролно-пропусквателните устройства са свързани с компютър, в който се зарежда списъка на лицата със съответните кодовете на картите и правата за контрол и достъпа. При всяко едно влизане или излизане, в компютъра се отчита датата, часа, кода на картата и номера на контролно-пропускателното устройство. Системите за контрол могат да бъдат използвани само за контрол на работното време, само за контрол на достъпа, или едновременно и за двете.

Системата за контрол на достъпa и работното време позволява да се прави точна справка за извършените преминавания, за изработеното време, за извършени нарушения на работното място и др.

Системи за контрол на достъпаПревантивни системи за сигурност ООД извършва цялостно проектиране, изграждане и поддръжка на всички видове системи за контрол на достъпа и работното време. Фирмата е главен вносител и дистрибутор на висококачествени системи за контрол на достъпа и работното време.

Разгледайте официалния онлайн магазин – prevent-security.eu

Контрол на достъпа